สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ชนะเลิศงานวิจัยข้าวทนแล้ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี

         นายแสวง  บุญมากาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี  นำคณะครู นักเรียนทรายงานผล และขอคำแนะนำ จากนายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
        ทีมนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี  ได้มีแรงบันดาลใจจากการที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ได้รับยกย่องให้เป็น“พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” จึงได้นำแนวคิดเรื่องข้าวตามแนวพระราชดำริมาทำงานวิจัย เรื่อง การศึกษาพันธุ์ข้าวทนแล้ง เพื่อศึกษาว่าข้าวพันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปาง พันธุ์ใดที่ทนแล้งมากที่สุด และได้ส่งเข้าประกวดผลงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี( สสวท.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ที่ ๑ และได้รับการคัดเลือกจาก สสวท.ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน ๑ ผลงาน นำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในงาน The KOFAC - the implementing organisation of GLOBE Program in Republic of Korea is organising 2017 Korea Science Creativity Festival during August 10-15, 2017 in Korea. วันที่  ๑๐ - ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ประเทศเกาหลี และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     ณ ประเทศอินเดีย ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประเทศสหรัฐอเมริกา ปี  ๒๕๖๑

          ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/szHMHYM1hvSqPtst9
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ

 
13 กค. 2560 เวลา 15:54 น. 0 496
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^