สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ คุรุสภา

            ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  จึงได้ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒  เป็นจุดบริการงานคุรุสภา
            โดยเปิดรับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   หมดเขตรับสมัครวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
            จึงประชาสัมพันธ์  ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากสนใจให้ศึกษารายละเอียด  และโทรศัพท์สอบถามโดยตรงไปยัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  และ ๒
 
26 มิย. 2560 เวลา 10:32 น. 0 523
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^