สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


นางจุรีย์   สร้อยเพชร (รักษาการ)
14 ตุลาคม 2553 - 5 มกราคม 2554
 

นายณัฎฐพล  แสงศรีจันทร์
6 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2555


นายอลงกรณ์  ประสานสุข (รักษาราชการแทน)
1 ตุลาคม 2555 - 1 ตุลาคม 2557นายสิทธิชัย  มูลเขียน
2 ตุลาคม  2557 - 22 กรกฏาคม 2558นายทองปอนด์  สาดอ่อน
22 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2559


นายพิทยา  ไชยมงคล
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 นายอลงกรณ์  ประสานสุข (รักษาราชการแทน)
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561


นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช (รักษาราชการแทน)
ปัจจุบัน
17 ตค. 2561 เวลา 10:32 น. 0 434
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^