สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> คณะผู้บริหาร


 นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
                                                                    
                                          นายจิรวัฒน์  ปัญญา                                    
           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35     
04 ตค. 2561 เวลา 09:40 น. 0 890
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^