สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> ทำเนียบผู้บริหาร


นายอลงกรณ์  ประสานสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
                                                                                               
                          นายเฉิดพันธุ์  ไชยเพ็ญ                                    นายไพโรจน์  วิเศษ                                        นายจิรวัฒน์  ปัญญา

               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
09 พย. 2560 เวลา 15:09 น. 0 384
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^