สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> คณะผู้บริหาร


นายอลงกรณ์  ประสานสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
                                  
                                                               นายจิรวัฒน์  ปัญญา                                    นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช
                                                               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
16 พค. 2561 เวลา 10:29 น. 0 681
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^