สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สพม.เขต 35 วันที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เป็นเวลา 2 วัน โรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน ในส่วนของจังหวัดลำพูน วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ
05 กพ. 2561 เวลา 11:29 น. 0 184
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^