สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ​สอบ O-NET สพม.เขต 35 วันแรก


                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ  ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โรงเรียนในสังกัดจำนวน 45  โรงเรียน  ในวันเสาร์ ที่ 3  กุมภาพันธ์  2561
                การสอบครั้งนี้ นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  นายจิรวัฒน์  ปัญญา รองผู้อำนวยการ และ นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการ  ได้ตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี

                รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด  สามารถดาวน์โหลด ได้ใน  Facebook สพม สามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน/ภาพ
03 กพ. 2561 เวลา 13:09 น. 0 178
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^