สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> กิจกรรมเคารพธงชาติ 29 มกราคม 2561

                       นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรทำกิจกรรม เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในเช้าวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
                        นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง กิจกรรมการสอบ O-NET ที่ สพม. 35 จะเป็นเจ้าภาพดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการสอบครั้งนี้ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นต่อไป
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
 
29 มค. 2561 เวลา 11:45 น. 0 181
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^