สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 เตรียมการสอบ O-NET


                นายจิรวัฒน์  ปัญญา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  ระดับสนามสอบจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.เขต 35
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET  จำนวน 100 คน โดยมีนางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบฯ ในครั้งนี้ สนามสอบโรงเรียนในจังหวัดลำปาง มี 20 สนามสอบ 134 ห้องสอบ  นอกจากนี้ ประธานได้กล่าวว่าเพื่อให้การสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบในครั้งนี้อย่างเคร่งครัดด้วย
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ


ดาวน์โหลดรูปภาพสมบูรณ์  https://photos.app.goo.gl/gP2Ex4q9FsACuuD32
26 มค. 2561 เวลา 14:03 น. 0 178
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^