สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 ทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

                  นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธาน นำคณะบุคลากรในสังกัด ทำกิจกรรม เคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวปฏิญญา   ณ ลานหน้าสำนักงานฯ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

                ประธาน ประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้ คณะทำงาน กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโลยี ได้ออกติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา และเข้าถึงทุกพื้นที่ มีความหลากหลายในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ
22 มค. 2561 เวลา 11:06 น. 0 231
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^