สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

                 นายเฉิดพันธุ์  ไชยเพ็ญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ผ่านมา
                สรุปสาระการประชุม ประกอบด้วย ชี้แจงแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาทุกเช้า  กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี ชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซม 20 โรงเรียน ที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาศที่ 1

ชมภาพกิจกรรม  https://photos.app.goo.gl/sIFulHE1Bf3WARrl2
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ
22 มค. 2561 เวลา 10:45 น. 0 213
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^