สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  2  และ 3 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ในการนี้ มีโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา และโรงเรียนลำปางกัลยาณี  เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้อีกด้วย
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
15 มค. 2561 เวลา 12:08 น. 0 156
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^