สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

                 นายจิรวัฒน์  ปัญญา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  นำคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าประเมินโรงเรียนแม่พริกวิทยา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
                โรงเรียนแม่พริกวิทยา โดยการนำของนายณรงค์ศักดิ์ อบหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา ได้เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวในสังกัดที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ

 
15 มค. 2561 เวลา 11:33 น. 0 169
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^