สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ข่าวด่วนจาก สพฐ. ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการเลือกใช้เครือจ่าย

                    “ข่าวด่วนจาก สพฐ. ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการเลือกใช้เครือจ่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค .- มี.ค. 2561 (โดยโรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) เว็บไซต์ 210.1.20.54โดยใช้ Username และ password ที่เคยรายงาน PISA”    

รณชัย พิชิตสันต์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.เขต 35 / รายงาน

09 มค. 2561 เวลา 10:56 น. 0 167
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^