สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

กรมบัญชีกลาง สำรวจข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง

     
มีปัญหากรอกข้อมูล ติดต่อ นายมนตรี นันไชย นวก.คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 053-350789 ต่อ 105
แบบสำรวจ ข้อมูลข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน
1 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 31 แม่ทะพัฒนศึกษา
2 ทาขุมเงินวิทยาคาร 32 แม่ทะวิทยา
3 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 33 แม่พริกวิทยา
4 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 34 แม่เมาะวิทยา
5 น้ำดิบวิทยาคม 35 แม่สันวิทยา
6 บ้านแป้นพิทยาคม 36 ลำปางกัลยาณี
7 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 37 วังเหนือวิทยา
8 ป่าซาง 38 เวียงตาลพิทยาคม
9 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 39 เวียงมอกวิทยา
10 แม่ตืนวิทยา 40 สบจางวิทยา
11 แม่ทาวิทยาคม 41 สบปราบพิทยาคม
12 วชิรป่าซาง 42 เสริมงามวิทยาคม
13 เวียงเจดีย์วิทยา 43 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
14 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 44 ห้างฉัตรวิทยา
15 อุโมงค์วิทยาคม 45 ไหล่หินวิทยา
16 กิ่วลมวิทยา
17 เกาะคาวิทยาคม
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
19 แจ้ห่มวิทยา
20 เถินวิทยา
21 ทุ่งกว๋าววิทยาคม
22 ทุ่งอุดมวิทยา
23 บุญวาทย์วิทยาลัย
24 ประชารัฐธรรมคุณ
25 ประชาราชวิทยา
26 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
27 เมืองปานพัฒนวิทย์
28 เมืองปานวิทยา
29 เมืองมายวิทยา
30 แม่ทะประชาสามัคคี    
กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 12 มค. 2561 กรุณาส่งรายงานให้ทันภายในกำหนด

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งรายงาน

ที่ ผู้ต้องส่ง สถานะการส่ง คะแนน คะแนนสะสม
1กลุ่มบริหารงานบุคคลยังไม่ได้ส่ง00
^