สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม

                นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ร่วมเปิดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ยุวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลตรีกิตติศักดิ์  แม้นเหมือน ผู้บังชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๐
                กองทัพบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ยุวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ภายใต้โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ จัดทั่วประเทศ จำนวน ๖๐ ค่าย ซึ่งจังหวัดลำปาง จัดโดย มณฑลทหารบกที่ ๓๒  ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เมื่อวันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๐  มีคณะเยาวชน นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประกอบด้วย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล โรงเรียนประชาราชวิทยา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  และโรงเรียนป่าซาง   เข้าร่วมกว่า ๑๐๐  คน
 
ไพโรจน์  วิเศษ
รอง.ผอ.สพม.เขต ๓๕/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /รายงาน
 
23 มีค. 2560 เวลา 08:45 น. 0 504
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^