สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ตาม
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2562
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
http://web.sesa35.info/datas/users/accounting/file/1547017096.pdf
09 มค. 2562 เวลา 13:58 น. 0 21
^