สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561
ตาม
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2561
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
http://web.sesa35.info/datas/users/accounting/file/1539154628.pdf
10 ตค. 2561 เวลา 13:57 น. 0 57
^