สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ตาม
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2561
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
http://web.sesa35.info/datas/users/accounting/file/1536811355.pdf
13 กย. 2561 เวลา 11:03 น. 0 65
^