สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
1.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกล ((DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 >>คลิก<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิก<<
3.บันทึกข้อความ >>คลิก<<
4.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >>คลิก<<
5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง >>คลิก<<
09 มค. 2561 เวลา 09:26 น. 0 356
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^