สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> เชิญสมาชิก กบข. ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล์

เชิญสมาชิก กบข. ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล์ เพื่อรับใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข. ประจำปี ผ่านทางอีเมล์โดยไม่ต้องรอเอกสารจากทางต้นสังกัด ท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดได้ด้วยตัวท่านเอง รายละเอียดดังนี้

       1. กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้กับท่านตามอีเมล์ที่ท่านแจ้งนี้ หรือ ที่ท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไป

       2. ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดให้ท่านทางอีเมล์เป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

       3. กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก

       4. หากภายหลังท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูล (อีเมล์/เบอร์มือถือ) หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล์ ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งผ่านเมนูนี้อีกครั้ง

ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ประจำปี 2560 ทางอีเมล (e-Statement

คลิก http://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspxหรือ ลงทะเบียน ผ่านระบบ     my web myway

คลิก https://mygpf.gpf.or.th/
 

หัวข้อ  ขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล

29 พย. 2561 เวลา 10:20 น. 0 1919
^