สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> KTB netbank บริการธนาคารทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

KTB netbank เป็นการให้บริการธนาคารทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต่อไปนี้  
เรียกว่า “ธนาคาร” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ให้สามารถใช้บริการจัดการทางการเงินต่างๆ ได้แก่
การสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก การสอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเอง การโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากบุคคลอื่นภายในธนาคาร การโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากบุคคลอื่นภายนอกธนาคาร การชำระค่าสินค้าหรือบริการ การใช้บริการ e-Cheque บริการ Talk to net officer บริการ Pay/Receive with mobile รวมถึงการใช้บริการ และ/หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆที่ธนาคารได้จัดให้มีขึ้นผ่าน KTB netbank

สมัครสมาชิก >>>คลิก<<<
คู่มือการใช้งานเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันบน Smartphone  >>>คลิก<<<
 

26 มค. 2560 เวลา 16:11 น. 0 837
^