สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> ขั้นตอนการใชงาน Gpf web Service (ข้อมูลใบแจ้งยอดสมาชิก กบข.)

คูมือการใชงาน Gpf web Service สำหรับสมาชิก กบข.  พิมพ์ใบแจ้งยอดเงิน กบข. และตรวจสอบ ดูข้อมูล รายละเอียดเงินสะสม กบข. ของตนเอง
เว็บไซต์ https://gpfservices.gpf.or.th/gpfservices/tas/gpfweblogin.aspx
คู่มือการใช้งาน https://www.gpf.or.th/download/gpf_webservice_manual.pdf
17 มีค. 2560 เวลา 16:17 น. 0 2059
^