สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> เกษียณ….คุณได้รับอะไรบ้าง

เกษียณ….คุณได้รับอะไรบ้าง
สําหรับเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ
ผู้เป็นสมาชิก กบข. และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
http://www2.diw.go.th/hrmc/training/new006.pdf

ที่มา : facebook/ กรมบัญชีกลาง, ประเทศไทย The Comptroller General’s Department, Thailand

21 มิย. 2561 เวลา 15:39 น. 0 2045
^